فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

کاربرد نورد در ساخت بویلر

نورد نورد فرایندی است که در آن تغییر شکل پلاستیک فلز از طریق عبور آن از بین غلتک ها انجام می شود. استفاده از غلتک از […]