بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم)

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم) ۲-۲نگهداري بلند مدت بويلر به روش تر  از اين روش هنگامي كه خطر يخ زدن وجود ندارد استفاده […]