دی ۲۳, ۱۳۹۶

چرا زلال سازی آب دیگ بخار اهمیت دارد؟

جلوگیری از تشکیل و رشد کریستالهای نامحلول در داخل دیگ بخار هرچند مقدار رسوبات داخل ديگ بخار به علت به‌سازي داخلي كم است اما برای اینکه […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم)

۲-۲نگهداري بلند مدت بويلر به روش تر  از اين روش هنگامي كه خطر يخ زدن وجود ندارد استفاده مي شود و عموماً به دو روش مي […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)

 چكيده : مقالة حاضر ضمن بررسي خوردگي هاي ناشي از وجود اكسيژن كه مي تواند منجر به تخريب ديواره هاي بويلر گشته و خوردگي الكتروشيميايي را […]