دی ۲۳, ۱۳۹۶

چرا زلال سازی آب دیگ بخار اهمیت دارد؟

جلوگیری از تشکیل و رشد کریستالهای نامحلول در داخل دیگ بخار هرچند مقدار رسوبات داخل ديگ بخار به علت به‌سازي داخلي كم است اما برای اینکه […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم)

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم) ۲-۲نگهداري بلند مدت بويلر به روش تر  از اين روش هنگامي كه خطر يخ زدن وجود ندارد استفاده […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)  چكيده : مقالة حاضر ضمن بررسي خوردگي هاي ناشي از وجود اكسيژن كه مي تواند منجر به تخريب ديواره […]