آذر ۱۳, ۱۳۹۵
تولید نبات با بخار

تولید نبات و آب نبات صنعتی بوسیله بویلر و دیگ روغن داغ (روغنداغ)

در این مقاله با روش های تولید نبات با بخار بوسیله دیگ بخار یا روغن داغ آشنا می شوید. ( Use steam or oil heater Boiler […]