فروردین ۱۵, ۱۳۹۴

خصوصیات مهم آب تغذیه دیگ بخار و بویلرهای بخار چیست؟

آب نسبت به مواد معدنی رایج دیگر گرمای بیشتری را جهت افزایش درجه حرارت جذب می کند. بخار قادر به صرف مقادیر زیادی از گرما می […]