فروردین ۱۵, ۱۳۹۴

خصوصیات مهم آب تغذیه دیگ بخار و بویلر های بخار چیست؟

خصوصیات آب ورودی به بویلرها (دیگ بخار) Characteristics of boiler feed water آب نسبت به مواد معدنی رایج دیگر گرمای بیشتری را جهت افزایش درجه حرارت […]