اسفند ۱۰, ۱۳۹۳

جوشکاری در دیگ بخار (بویلر) و دیگ های تحت فشار

جوشکاری دیگ بخار یکی از مهمترین روش های ساخت خازن تحت فشار است. علیرغم منسوخ بودن ساخت دیگ های بخار پرچی، هنوز تعدادی از آنها مشغول […]
اسفند ۳, ۱۳۹۳

آشنایی با جوشکاری و روش های جوش دیگ بخار

جوشکاری، یک درهم آمیختگی (ذوب توام) یا ترکیب موضعی فلز است که در محل اتصال با گرمایش فلز تا دمای ذوب، با اعمال فشار یا بدون […]