بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

عوامل خوردگی کوره دیگ بخار-بخش دوم

تیوب ها یا لوله های داخل كوره: معمولاً كوره ها متشكل از دو بخش RADIATION و CONVECTION هستند كه بایستی ظرفیت گرمایی (DUTY) كوره از نظر […]