بهمن ۳, ۱۳۸۸
توربين گازي-www.Mboiler.com.jpg

توربين

ارائه خدمات فروش توربين از شركت هاي معتبر ظرفيت توربين هاي گازي قابل ارائه به شرح ذيل مي باشند: Gas turbine No Output power (MW) ۱ […]