آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت دوم

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت دوم مثال واقعی : تصمیم به تعویض سیستم بخار بیمارستان UK WEST COUNTRY : در سال ۱۹۹۰، بیمارستانی در غرب کشور […]
آبان ۲, ۱۳۸۸

مزیت و ویژگی بخار از ديد كاربران-قسمت دوم

مزیت و ویژگی بخار از ديد كاربران-قسمت دوم-مديران و اپراتورها سطوح مدیریت: از دید یک مدیر، مزیت و ویژگی بخار بعنوان راه حلی جهت یک مساله […]