دی ۲۴, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آبهای صنعتی

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی-بخش دوم

توصیه های لازم در بهره برداری از واحدهای مغناطیسی : همانطور که توضیح دادیم چون نیروی مغناطیسی ثابت است اگر سرعت جریان آب خیلی زیاد باشد […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آبهای صنعتی

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی

 تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی  املاح کلیسیم و منیزیم مخصوصاً بصورت کربنات مهم ترین عوامل ایجاد رسوب آب در جدار تأسیسات حرارتی هستند، بدین معنی که […]