دی ۲۴, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی – بخش دوم

در این مقاله به ادامه ی بررسی تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی می پردازیم. توصیه های لازم در بهره برداری از واحدهای مغناطیسی : همانطور که […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آب

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی

 تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی  املاح کلیسیم و منیزیم مخصوصاً بصورت کربنات مهم ترین عوامل ایجاد رسوب آب در جدار تأسیسات حرارتی هستند، بدین معنی که […]