دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي

ايرجت ها (Airjet) براي اتصال جت‌ها به يكديگر از دو رينگ در بالا و پايين استفاده مي شود كه بسته به تعداد جت ها قطر هريك […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

آب استخر بايد بگونه اي در جريان باشد كه آب آلوده وارد تصفيه خانه شده و آب تصفيه شده جايگزين آن شود. بدين منظور آب تصفيه […]