دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

لوله كشي سيستم فاضلاب و تصفيه استخر آب استخر بايد بگونه اي در جريان باشد كه آب آلوده وارد تصفيه خانه شده و آب تصفيه شده […]
دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي

استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي ايرجت ها (Airjet) براي اتصال جت ها به يكديگر از دو رينگ در بالا و پايين استفاده مي شود كه […]