آذر ۱۲, ۱۳۸۹
احیای رزین

تصفيه و فرآوری آب جهت بويلرهای بخار – سختی گيری آب

معمولا به منظور سختی گیری آب از یک فیلتر یا مبدل کاتیونی (“مبدل پایه”) استفاده می شود (با جایگزینی یون های کلسیم و منیزیم) بستر رزینی […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
تصفيه آب جهت بويلرهای بخار

تصفيه و فرآوری آب جهت بويلرهای بخار-منابع و شیمی آب

بخش اول: منابع و شیمی آب با وجود مقاله های بسیار در ارتباط با آماده سازی و تصفيه آب جهت بویلرهای بخار ، برداشت های اشتباهی […]