آذر ۱۲, ۱۳۸۹
عوامل ایجاد خوردگی

تصفيه و فرآوری آب جهت بويلرهای بخار – ايجاد خوردگی

بخش سوم: عوامل ایجاد خوردگی ایجاد خوردگی علاوه بر مراقبت های لازم از بویلر در خصوص كیفیت آب تغذیه ، باید از ورود گازهای نامطلوب به […]