آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تصفيه وفرآوري آب جهت بويلرهاي بخار-ايجاد خوردگي

بخش سوم: عوامل ايجاد خوردگي ايجاد خوردگي علاوه بر مراقبتهاي لازم از بويلر در خصوص كيفيت آب تغذيه ، بايد از ورود گازهاي نامطلوب به بويلر […]