بهمن ۱۳, ۱۳۸۸
p1.Mboiler.com.jpg

تصاوير ديگ بخار۷ تن اوکراینی واتر تيوب

توجه: این دستگاه متعلق به یکی از مشتریان بوده و فروخته شده است