تیر ۱۳, ۱۳۹۴

تراوش املاح آب ديگ بخار (carry over)در آب بویلر

                                                                            تراوش املاح آب ديگ بخار نگهداري درجه خلوص بخار در واحد عملياتي بسيار ضروري مي باشد. وجود مقادير كوچك از نمك هاي معدني در آب […]