مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

كنترل خوردگي آب در سيستم توليد بخار آب(بخش دوم)

کنترل خوردگي آب پيش گرم كننده Economizers گازهاي غيرقابل مصرف خروجي از بالاي دودكش سبب از دست رفتن گرماي بسيار زياد سيستم در دستگاه هاي توليد […]