اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

تست های لازم برای دیگ بخار

 تست های مورد نیاز بر روی دیگ بخار تست لول کنترل (کنترل کننده سطح آب): شیر تخلیه زیر لول کنترل را سریعاً باز نمائید، مراحل زیر […]