آذر ۱۲, ۱۳۸۹

تست اولتراسونيك تله هاي بخار-بخش دوم

تست اولتراسونيك تله هاي بخار   بخش دوم :     مراحل تست اولتراستيك تله بخار       در اين قسمت ، به شرح مختصري […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تست اولتراسونيك تله هاي بخار-بخش اول

تست اولتراسونيك تله هاي بخار   بخش اول :   تجهيزات تست اولتراسونيك بعنوان يكي از ابزارهاي تشخيص عيوب در سيستم هاي بخار وكندانس امروزي شناخته […]