آذر ۱۲, ۱۳۸۹

تست اولتراسونيك تله هاي بخار-بخش دوم

مراحل تست اولتراستيك تله بخار در اين قسمت ، به شرح مختصري از پروسه تست اولتراسونيك تله بخار مي پردازيم: مرحله اول -تهيه چك ليست از […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تست اولتراسونيك تله هاي بخار-بخش اول

بخش اول : تجهيزات تست اولتراسونيك بعنوان يكي از ابزارهاي تشخيص عيوب در سيستم هاي بخار و كندانس امروزي شناخته مي شوند. يكي از مهمترين كاربردهاي […]