آذر ۱۲, ۱۳۸۹

تست اولتراسونيك تله هاي بخار – بخش دوم

مراحل تست اولتراسونيك تله هاي بخار در اين قسمت ، به شرح مختصري از پروسه تست اولتراسونيك تله هاي بخار مي پردازيم: مرحله اول -تهيه چك […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تست اولتراسونيك تله هاي بخار-بخش اول

بخش اول :تجهيزات تست اولتراسونيك بعنوان يكي از ابزارهاي تشخيص عيوب در سيستم هاي بخار و كندانس امروزي شناخته مي شوند. يكي از مهمترين كاربردهاي اينگونه […]