آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فضای موتورخانه

برآورد فضاي لازم براي موتورخانه

محاسبه فضاي لازم براي موتورخانه بصورت سر انگشتی با در نظر گرفتن ابعاد و تجهیزات موتورخانه و اتاق هواساز و بیان نکات برای استاندارد موتورخانه. وقتي […]