دی ۴, ۱۳۹۵

تجهیزات موتورخانه دیگ (بویلر) آبگرم چیست

انتخاب مکان مناسب برای ساخت تاسیسات و موتورخانه آبگرم در انتخاب محل موتورخانه باید  موارد زیر تا حد امکان رعایت شود : ۱- محل موتورخانه را […]