دی ۴, ۱۳۸۹
لایروبی استخر

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش اول

تاسیسات مكانیكی استخر آبگرم از دو قسمت تجهیزات مربوط به تصفیه آب و تجهیزات گرمایش آب استخر تشكیل شده است. این تجهیزات شامل پمپ سیركولاتور (به […]
دی ۴, ۱۳۸۹
انتخاب پمپ گریز از مرکز

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم

یکی از مهم ترین تجهیزات در تاسیسات پمپ گریز از مرکز می باشد. در این مقاله ۵ تکنیک جامع در انتخاب پمپ گریز از مرکز معرفی […]