اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
تجهيزات و لوازم استخر

تاسيسات ، تجهيزات و لوازم استخر

جهت ساخت استخر ، ما نیازمند آماده سازی و اجرای دو قسمت عمده می باشیم: ۱-ساختمان استخر و محل تاسیسات ۲-تاسیسات و تجهیزات استخر ما با […]