اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم

تاریخچه مهندسي گرمايش با دیگ بخار و دیگ آبگرم با كوره باز آغاز می گردد. در سال هاي آغازين تقويم ميلادي رومي ها يك سيستم گرمايش […]