مهر ۱۷, ۱۳۹۸
مصرف سوخت بویلر گازی، gas boiler

بویلرهای گازی و مصرف سوخت – چگونه مصرف سوخت بویلرهای گازی را محاسبه کنیم.

بویلرهای گازی از گاز به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. و در صنایع بسیاری جهت ایجاد بخار با دمای بالا یا آب داغ استفاده […]