آبان ۱, ۱۳۸۸
بويلر چيست

بویلر چیست؟

بویلر (Boiler) یك كلمه انگلیسی است كه معنای مرسوم آن انجام عمل جوشاندن و یا جوشاننده می باشد و این كلمه مرتبط با عمل بویلینگ (Boiling) […]