اسفند ۷, ۱۳۹۰

بويلر و ديگ بخار عمودي يا ايستاده

بويلر و ديگ بخار عمودي يا ايستاده اين مدل (MSBV) از بويلرهاي بخار ارائه شده،از نوع عمودي يا ايستاده (Vertical) با ساختمان پكيج شده مي باشد. […]