اسفند ۷, ۱۳۹۰

بويلر و ديگ بخار ايستاده یا عمودی

اين مدل (MSBV) از بويلرهاي بخار ارائه شده،از نوع عمودي يا ايستاده (Vertical) با ساختمان پكيج شده مي باشد. طراحي و توليد متعارف اين بويلر بخار، […]