اسفند ۷, ۱۳۹۰
ديگ بخار ظرفيت متوسط

بويلر و ديگ بخار ظرفيت متوسط

ديگ بخار ظرفيت متوسط (MSBM) از بویلرهای بخار مشهد بویلر كه برای ظرفیت های متوسط تولید بخار با ساختار طراحی دیگ بخار از نوع لوله آتشی […]