اسفند ۷, ۱۳۹۰

بويلر و ديگ بخار ظرفيت متوسط

اين مدل (MSBM) از بويلرهاي بخار مشهد بويلر كه براي ظرفيت هاي متوسط توليد بخار با ساختار طراحي ديگ بخار از نوع لوله آتشي (Fire Tube) […]