اسفند ۷, ۱۳۹۰
دیگ بخار 2 تن

بويلر و ديگ بخار ظرفيت متوسط

ديگ بخار ظرفيت متوسط از بویلرهای بخار مشهد بویلر كه برای ظرفیت های متوسط تولید بخار با ساختار طراحی دیگ بخار از نوع لوله آتشی (Fire […]