اسفند ۷, ۱۳۹۰

بويلر و ديگ بخار ظرفيت متوسط

بويلر و ديگ بخار ظرفيت متوسط اين مدل (MSBM) از بويلرهاي بخار مشهد بويلر كه براي ظرفيت هاي متوسط توليد بخار با ساختار طراحي ديگ بخار […]