اسفند ۷, ۱۳۹۰
ديگ بخار افقی سه پاس (بويلر بخار) ظرفيت پائين

بويلر و ديگ بخار طرح ظرفيت پايين

بویلر ظرفیت پایین بخار (MSBL) ، مطابق طراحی فنی شركت آیوار (IVAR) ایتالیا می باشد و از نوع دیگ بخار لوله آتشی (Fire Tube) با ساختمان […]