اسفند ۶, ۱۳۹۰
ديگ بخار زغال سنگی

بويلر و ديگ بخار زغال سنگي (سوخت جامد یا زغال سنگ)

مدل (MSB-cf) از بويلرهاي بخار ارائه شده در مشهد بويلر از نوع ديگ بخار زغال سنگی (سوخت جامد- زغال سنگی ) بوده که امکان کار هر […]