اردیبهشت ۲۵, ۱۳۸۹

دیگ (آب گرم) آبگرم چیست ؟

رایج ترین تاسیسات گرمایش ساختمان استفاده از سیستم گرمایش حرارت مرکزی با آب گرم می باشد لذا با توجه به اینکه در این سیستم انتقال حرارت […]