تیر ۷, ۱۳۹۱

بويلر و دیگ آب گرم

اين نوع بويلر و ديگ آبگرم داراي استاندارد اجباري بوده كه فقط توليد كنندگان مجاز كه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد قرار گرفته اند توانايي توليد […]