بهمن ۱, ۱۳۹۴
کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

به منظور درک بهتر چرایی استفاده از کنترل هوشمند موتورخانه به بررسی ویژگی های کنترل دستی موتورخانه می پردازیم. در حال حاضر میزان درجه حرارت آب […]