بهمن ۱, ۱۳۹۴
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی تمام تنظیم درجه حرارت […]