دی ۷, ۱۳۹۳

عایق کاری دیگ بخار و آبگرم

در بویلرهای بخار با توجه به فشار تنظیم شده دیگ، دمای بدنه بویلر بالا می باشد. دمای بدنه بویلر در چند فشار مختلف ارائه گردیده است: […]