آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

بهینه سازی انرژی – چك ليست سيستم سرمايش -۱۴۰-۱

چك ليست سيستم سرمايش : *بررسي هاي الكتريكي : ولتاژ و آمپراژ كمپرسور را چك كنيد تا خاطر جمع شويد موتور طبق توصيه هاي كارخانه سازنده […]