آبان ۸, ۱۳۸۹
چک ليست سيستم سرمايش

بهینه سازی انرژی – چک ليست سيستم سرمايش -۱۴۰-۱

چک لیست سیستم سرمایش : *بررسی های الکتریکی : ولتاژ و آمپراژ کمپرسور را چک کنید تا خاطر جمع شوید موتور طبق توصیه های کارخانه سازنده […]