اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-قسمت سوم – بهسازی بویلر بخار

مواد شیمیایی بهسازی بویلر بخار ، تركیب آب و گرمای ورودی، روی رسوب گذاری تاثیر می گذارد. در فشارهای PSi2500(17/2Mpa) یا بیشتر، معمولا هیدرازین مورد استفاده […]