دی ۲۴, ۱۳۹۴
تصفیه مغناطیسی آبهای صنعتی

تصفیه مغناطیسی آب های صنعتی-بخش دوم

توصیه های لازم در بهره برداری از واحدهای مغناطیسی : همانطور که توضیح دادیم چون نیروی مغناطیسی ثابت است اگر سرعت جریان آب خیلی زیاد باشد […]