آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مجله صنعت تاسيسات

بهبود راندمان پمپ-بخش دوم

-پمپ های گریز از مرکز ونقطه بیشترین راندمان نقطه بیشترین راندمان (BEP) به نقطه ای اطلاق می شود که در آن ارتفاع ، ظرفیت وسرعت طراحی […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

بهبود راندمان پمپ -بخش اول

با افزايش هزينه هاي انرژي توجه تامين كنندگان و سازندگان تجهيزات، طراحان سيستم و راهبران براي صرفه جويي انرژي و كاهش هزينه هاي عملياتي، به بالا […]