آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مجله صنعت تاسيسات

بهبود راندمان پمپ-بخش دوم

بهبود راندمان پمپ بخش دوم: -پمپ های گریز از مرکز ونقطه بیشترین راندمان نقطه بیشترین راندمان (BEP) به نقطه ای اطلاق می شود که در آن […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

بهبود راندمان پمپ -بخش اول

بهبود راندمان پمپ بخش اول با افزايش هزينه هاي انرژي توجه تامين كنندگان و سازندگان تجهيزات، طراحان سيستم و راهبران براي صرفه جويي انرژي و كاهش […]