آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش دوم

بخش دوم: HVAC ، ديگ ها وسيستم هاي توليد همزمان برق وگرما   HVAC در اتاقهاي تميز   يكي از تحقيقاتي كه اخيرا صورت گرفته نشان […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش اول

بخش دوم:HVAC ، ديگها وسيستمهاي توليد همزمان برق وگرما بخش اول   پتانسيل قابل توجهي براي بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي وجود دارد واتخاذ يك […]