آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز – بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش دوم

برای بهبود راندمان انرژي در اتاقهاي تميز کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است .يكي از تحقيقاتي كه اخيرا صورت گرفته نشان مي دهد سيستمهاي HVAC ، […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش اول

پتانسيل قابل توجهي براي بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي وجود دارد واتخاذ يك رويكرد متمركز اين امكان را به هر سازماني مي دهد تا فرصتها […]