بهمن ۲۹, ۱۳۹۲

برگزاری همايش مديريت دانش باعنوان خوردگی لوله های سوپرهيتر

همایش مدیریت به اشتراك گذاری دانش سازمانی،تحت عنوان “خوردگی لوله های سوپرهیتر دیگ های بخار (سمت آتش) و نحوه كنترل آن” در نیروگاه اصفهان برگزار شد. […]