بهمن ۲۹, ۱۳۹۲

برگزاري همايش مديريت دانش باعنوان خوردگي لوله هاي سوپرهيتر

همايش مديريت به اشتراك گذاري دانش سازماني،تحت عنوان “خوردگي لوله هاي سوپرهيتر ديگهاي بخار(سمت آتش) و نحوه كنترل آن” در نيروگاه اصفهان برگزار شد. به گزارش […]