تیر ۱۲, ۱۳۹۲
کیفیت بخار

بررسی كيفيت بخار – بخش اول

كيفيت بخاری كه در اختیار تجهیزات مصرف كننده قرار می گیرد، باید دارای شرایط و ویژگی هائی خاص باشد: به مقدار كافی و درست تامین شود. […]