تیر ۱۲, ۱۳۹۲

بررسی كيفيت بخار -بخش اول

بخاري كه در اختيار تجهيزات مصرف كننده قرار مي گيرد، بايد داراي شرايط و ويژگي هائي خاص باشد: – به مقدار كافي و درست تامين شود. […]