آبان ۸, ۱۳۸۹
بررسی انفجار بویلر

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش دوم -۱۴۰-۲

مجله تاسیسات شماره ۱۴۰ – بخش دوم -سیستم ایمنی داخلی كارخانه بررسی های من نشان می دهند كه : -بعد از استفاده از روش بای پس […]