آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش اول-۱۴۰-۲

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش اول مجله تاسیسات شماره ۱۴۰ – جيمز باند مامور ۰۰۷ اسم من بانده :جيمز باند !  اين جمله اي است […]