مرداد ۱۴, ۱۳۹۴

فیلم بررسی تخریب در انفجار دیگ و مخزن بخار

 تست بررسی میزان تخریب و قدرت انفجار مخزن سوخت مایع مشابه انفجار در یک دیگ بخار  {module نمایش فیلم انفجار دیگ بخار} برای دانلود فیلم تست […]