آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

ضربه قوچ آب در سيستم بخار-بخش سوم

ضربه قوچ آب اساسي ترين مشكل در سيستم هاي بخار بخش سوم:   ۳) شوك اختلاف فشار :   اين نوع شوك مختص لوله هاي برگشت […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
جدول بخار اشباع

بخار چيست؟

بخار چيست؟ به منظور درك بهتر خواص بخار، مناسب است كه ساختار مولكولي و اتمي بخار و بدنبال آن آب و يخ شناخته شود. يك مولكول، […]
آبان ۲, ۱۳۸۸

مزیت و ویژگی بخار از ديد كاربران-قسمت دوم

مزیت و ویژگی بخار از ديد كاربران-قسمت دوم-مديران و اپراتورها سطوح مدیریت: از دید یک مدیر، مزیت و ویژگی بخار بعنوان راه حلی جهت یک مساله […]