اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

بخار سوپرهيت چيست؟

بخار سوپرهيت چيست؟ در صورت تماس بخار اشباع توليد شده در ديگ با سطوح دماي بالاتر، دماي بخار به بالاتر از دماي تبخير افزايش خواهد يافت. […]