آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

بخار سوپرهيت يا بخار اشباع – بخش اول

بخار سوپرهيت يا بخار اشباع ؟ بخش اول: در صورت تماس بخار اشباع توليده شده در ديگ با سطوح دما بالا، دماي بخار به بالاتر از […]