آذر ۲۱, ۱۳۸۸

برخي كاربردهاي بخار در صنايع

برخی از صنایع و فرایندهایی که از دیگ بخار و بخار اشباع استفاده های جالب توجه می کنند: *-صنایع بسته بندی گوشت *-تهیه پاپ کرن (ذرت […]