دی ۲۸, ۱۳۹۳
دمای دودکش دیگ بخار

اهمیت دمای دودکش دیگ بخار

دمای دودکش دیگ بخار رابطه مستقیمی با عملکرد آن دارد. اما آیا میدانید چه دمایی در خروجی دودکش بویلر مناسب است؟ برای بررسی این موضوع و […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
بخار سوپرهيت

بخار سوپرهيت چيست؟

بخار سوپرهيت چيست؟ در صورت تماس بخار اشباع توليد شده در ديگ بخار با سطوح دماي بالاتر، دماي بخار به بالاتر از دماي تبخير افزايش خواهد […]