دی ۲۸, ۱۳۹۳

اهمیت دمای دودکش در دیگ بخار

 یک روز از کارخانه ای بازدید کردم. مسئول تاسیسات موتورخانه می گفت که بویلرهایشان بسیار خوب کار می کند. قبل از ورود به موتورخانه برایم توضیح […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
بخار سوپرهيت

بخار سوپرهيت چيست؟

بخار سوپرهيت چيست؟ در صورت تماس بخار اشباع توليد شده در ديگ بخار با سطوح دماي بالاتر، دماي بخار به بالاتر از دماي تبخير افزايش خواهد […]