دی ۲۸, ۱۳۹۳

اهمیت دمای دودکش در دیگ بخار

 یک روز از کارخانه ای بازدید کردم. مسئول تاسیسات موتورخانه می گفت که بویلرهایشان بسیار خوب کار می کند. قبل از ورود به موتورخانه برایم توضیح […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

بخار سوپرهيت چيست؟

بخار سوپرهيت چيست؟ در صورت تماس بخار اشباع توليد شده در ديگ با سطوح دماي بالاتر، دماي بخار به بالاتر از دماي تبخير افزايش خواهد يافت. […]