بهمن ۲۹, ۱۳۹۴

عوامل خوردگی کوره دیگ بخار-بخش سوم

مشكل دیگر كه به علت دمای بالا برای تیوب های كوره ها ایجاد می شود خمیدگی در جهت های مختلف این تیوب هاست. یكی دیگر از […]