مرداد ۷, ۱۳۸۹
بازرسی و آزمون دیگ-بویلر بخار و مخزن تحت فشار

بازرسی و آزمون دیگ-بویلر بخار و مخزن تحت فشار

موضوع : تشریح برنامه بازرسی و آزمون دیگ و بویلر بخار و مخزن تحت فشار   این برنامه شامل فعالیت های مورد نیاز در ساخت دیگ […]